Zwalczanie insektów metodą termiczną


W ostatnich latach byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu międzykontynentalnej mobilności ludzi oraz rozwoju ruchu towarowego. Zjawiska te prowadzą do niepożądanego rozprzestrzeniania się owadów i pasożytów.

Insekty mogą atakować ludzi i żywność. Napotkać je można w pokojach hotelowych, na zapleczach restauracji, w piekarniach, magazynach i innych miejscach. Nie tylko nieprzyjemnie wyglądają, mogą także roznosić choroby.Pobierz eBook „Zwalczanie szkodników metodą termiczną”,

aby uzyskać kompleksowy ogląd problemu infestacji oraz skutecznego

zwalczania go za pomocą sposobów przyjaznych dla środowiska i zdrowia


O ile stosowanie silnych trutek chemicznych umożliwia pozbycie się insektów,
o tyle niesie ono za sobą liczne rodzaje ryzyka:

Zatrucie okolicy w wyniku wycieku trutki z obszaru poddanego dezynsekcji,

Zatrucie drapieżników żywiących się zatrutymi insektami / zatrucie ludzi narażonych na kontakt z substancją trującą.

Niepełne rozwiązanie problemu w przypadku, gdy zastosowane trucizny wybiją dorosłe insekty, pozostawiając przy życiu larwy lub jaja.

Poniższe artykuły dogłębnie analizują zjawisko inwazji insektów oraz tego, jak w skuteczny sposób zwalczać insekty bez użycia trujących substancji chemicznych. Lepsze dla środowiska. Lepsze dla Ciebie: