Warunki korzystaniaRegulamin wykorzystywania logo i materiałów marketingowych firmy

Dantherm Sp. z o.o.Niniejszy regulamin został stworzony, aby wskazać partnerom biznesowym Dantherm Sp. z o.o. właściwe formy i zasady korzystania z naszych materiałów marketingowych, znaków towarowego i firmowego.

Nasze materiały takie, jak: fotografie, projekty katalogów, strona internetowa, filmy, wzory opakowań, itp. korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.2006.90.631 ze zm.], na mocy, której przysługuje nam prawo do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów.


I. Znak firmowy Master Climate Solutions


Poniższy znak Master Climate Solutions jest znakiem firmowym grupy DANTHERM,
do której należy Dantherm Sp. z o.o.Logo to może być wykorzystywane przez partnerów biznesowych Dantherm Sp. z o.o. wyłącznie w celach informacyjnych i winno uzupełniać treści dotyczące producenta urządzeń - Dantherm Group oraz treści promocyjne dotyczące urządzeń produkowanych przez grupę Dantherm Sp. z o.o. ; nie należy go stosować w połączeniu z produktami, dla których nie zostało ono przeznaczone; należy stosować kolorystykę, proporcje jak wyżej a maksymalne dopuszczalne rozmiary znaku nie mogą przekraczać wymiarów: 134 x 48 pikseli; znak ten nie może być stosowany, jako główny element nagłówka strony internetowej, nie może być też głównym elementem prezentacji graficznej (layout’u) strony.


II. Wykorzystanie fotografii, publikacji, grafiki, itp. w celu zamieszczenia

na stronach internetowych partnerów biznesowych


  1. Dantherm Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczanych w witrynie mcsworld.com oraz pod regionalnymi domenami „masterheaters”, w tym m.in. projektu strony, fotografii, artykułów, instrukcji obsługi, katalogów, schematów, opisów, itp. Nielegalne kopiowanie, skanowanie i rozpowszechnianie tych materiałów, stanowi naruszenie praw autorskich.
  2. Dantherm Sp. z o.o. zezwala partnerom biznesowym na wykorzystanie materiałów marketingowych na ich własnych stronach internetowych pod warunkiem, że będą to materiały pobrane z zakładki ”Gold Club”- katalog: Materiały do pobrania, znajdującej się na stronie mcsworld.com i dostępnej za pomocą hasła.
  3. Przekazanie partnerowi hasła dostępu do ”Gold Club” jest równoznaczne z udzieleniem mu zgody na wykorzystanie znajdujących się tam materiałów marketingowych.
  4. Wszystkie zamieszczone w katalogu: Materiały do pobrania z zakładki ”Gold Club" fotografie i grafiki mogą być wykorzystane wyłącznie w celu udzielania właściwej informacji klientom na temat produktów firmy Dantherm Sp. z o.o. .
  5. Partner biznesowy Dantherm Sp. z o.o. nie jest uprawniony do przekazywania materiałów marketingowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody pisemnej Dantherm Sp. z o.o. .
  6. Istnieje możliwość zamieszczenia przez partnerów biznesowych Dantherm Sp. z o.o. na swoich stronach internetowych i materiałach promocyjnych, artykułów, do których prawa autorskie przysługują Dantherm Sp. z o.o. , pod warunkiem, że podany zostanie aktywny link do strony, z której został on pobrany oraz informacja: „Artykuł udostępniony za zgodą Dantherm Sp. z o.o. ”
  7. Filmy promocyjne, do których prawa autorskie przysługują Dantherm Sp. z o.o. mogą być wykorzystywane do promocji produktów z oferty Dantherm Sp. z o.o. pod warunkiem, że zostanie podane źródło pochodzenia nagrania (link do strony Dantherm Sp. z o.o. lub przekierowanie bezpośrednio do strony i profilu „masterheaters’ w witrynie YouTube).
  8. Zabronione jest kopiowanie całej zawartości lub fragmentów stron internetowych należących do Dantherm Sp. z o.o.
  9. Dantherm Sp. z o.o. uprawniony jest do wypowiedzenia w każdym czasie uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu w stosunku do partnerów biznesowych, którzy naruszają jego postanowienia. Partner biznesowy zobowiązany jest wówczas do usunięcia wszystkich wykorzystanych dotychczas materiałów marketingowych Dantherm Sp. z o.o. .
  10. Podmioty, które zakończyły współpracę z Dantherm Sp. z o.o. automatycznie tracą uprawnienia opisane w pkt. 2-7 Regulaminu.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących powyższego regulaminu lub konieczności uzyskania zgody na przekazywanie materiałów marketingowych osobom trzecim prosimy o kontakt.

Dantherm Sp. z o. o.

e-mail: sekretariat@dantherm.com

tel. 61 654 40 00