Polityka prywatności


Polityka poszanowania prywatności

i zasady użycia plików cookieWstępKiedy kontaktujesz się z nami bezpośrednio lub poprzez środki komunikacji na odległość, pozostawiając swoje dane dobrowolnie lub na naszą prośbę albo odwiedzasz naszą witrynę internetową, gromadzimy informacje o Tobie, które wykorzystujemy do tego, aby w miarę naszych możliwości spełnić Twoje oczekiwania, czyli w szczególności przedstawić zapytanie lub ofertę, zrealizować umowę, zamówienie, obsłużyć Twoje zgłoszenie lub reklamację, wymienić doświadczenia bądź opinie, a także dostosować i udoskonalić publikowane przez nas treści oraz lepiej dobierać reklamy, które mogą być wyświetlane w naszej witrynie internetowej i w witrynach internetowych naszych partnerów.

Wszelkie gromadzenie i przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz zgodnie z prawem krajowym.

Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili i przetwarzali Twoje dane zgłoś to nam, a w odniesieniu do danych gromadzonych przez witrynę internetową, najlepiej usuń swoje pliki cookie lub zabroń z ich korzystania w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej dowiesz się więcej o tym, jakie informacje gromadzimy, w jakim celu to robimy i które podmioty zewnętrzne mają dostęp do tych informacji.

Wydawca

Właścicielem i wydawcą witryny internetowej jest:
Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki, Poland
KRS 0000386183
Tel. (0048) 61 65 44 000
Fax (0048) 61 65 44 001
E-mail: [email protected]

Właściciel jest również administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Aby spełnić najwyższe standardy stawiane przez grupę Dantherm, powołaliśmy inspektora ochrony danych,
którego dane kontaktowe znajdziesz poniżej:

Tel. (0048) 61 65 44 013
E-mail: [email protected]Co to są dane osobowe i do czego nam służąInformacje ogólne

Dane osobowe to wszystkie informacje, które w pewnym zakresie można powiązać z Twoją osobą. Kiedy kontaktujesz się z nami bezpośrednio lub poprzez środki komunikacji na odległość (np. list, e-mail, telefon, formularz kontaktowy), pozostawiając swoje dane dobrowolnie lub na naszą prośbę albo używasz naszej witryny internetowej, gromadzimy i przetwarzamy różne tego rodzaju dane. Dzieje się tak m.in. podczas przesyłania korespondencji lub formularza kontaktowego, udziału w ankiecie konkursowej, rejestracji użytkownika lub subskrybenta, korzystania z innych usług i dokonywania zakupów w naszej witrynie internetowej, poprzez użycie plików cookie podczas normalnego korzystania z treści, subskrybowania naszego biuletynu informacyjnego. W niektórych przypadkach dane osobowe mogły zostać nam przekazane wcześniej (np. w przypadku naszych byłych pracowników lub współpracowników).

Jeżeli zdecydujesz się podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, w kontaktach bezpośrednich, mailowych lub telefonicznych, będziemy mogli kontaktować się z Tobą, wykorzystując przekazane dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Na potrzeby kontaktu zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy następujące typy danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, stanowisko służbowe, nazwę firmy lub organizacji. W przypadku naszych pracowników i współpracowników zakres ten może być szerszy, jednakże tylko o tyle, o ile jest nam to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa lub realizacji innych celów, o których każdy nasz pracownik jest uprzednio informowany lub na które wyrazi on zgodę.

Poprzez witrynę internetową zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy następujące typy danych: niepowtarzalny identyfikator i informacje techniczne dotyczące Twojego komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, Twój adres IP, lokalizację geograficzną, historię przeglądarki i strony, na których klikasz. Dodatkowo po otrzymaniu Twojej zgody i samodzielnym wpisaniu przez Ciebie tych danych przetwarzamy także: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy oraz nazwę firmy lub organizacji, a także inne informacje, które nam świadomie i dobrowolnie przekażesz. Są one zwykle związane z przesyłaniem korespondencji, zapytań przez formularz kontaktowy, pobraniem udostępnionych przez nas materiałów lub subskrypcją naszego biuletynu informacyjnego.

Zapewniamy Cię, że gromadzimy i przetwarzamy tylko te z Twoich danych, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które wyraziłeś zgodę, a także te, które są konieczne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub są nam niezbędne w realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których Cię poinformujemy.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych (w tym o stanie zdrowie lub danych biometrycznych) ani danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jedynie w przypadku naszych pracowników lub współpracowników możemy gromadzić i przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia, które są nam niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym związanych z zatrudnieniem lub jeżeli oczekuje od nas tego nasz pracownik lub współpracownik, w szczególności w sytuacji żądania objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie.

Zgromadzone przez nas informacje są przechowywane i przetwarzane głównie w systemie CRM należącym do Dantherm. Możliwe jest jednak, iż Twoje dane będą przechowywane w dokumentach papierowych (głównie dotyczy to naszych pracowników i współpracowników) lub w bazach danych lokalnych komputerów i zewnętrznych serwerach (np. korespondencja e-mail).

Cel i podstawa prawna

Zgromadzone przez nas dane pozwalają nam zorientować się czy byłbyś zainteresowany współpracą lub naszą ofertą, przesłać zapytanie lub ofertę, poprowadzić rozmowy lub negocjacje, zrealizować zamówienie, świadczyć usługi, a także obsłużyć reklamację, wymienić opinie lub doświadczenia bądź dowiedzieć się czy jesteś zadowolony z podjętych przez nas działań.

Nasi pracownicy mogą być pewni, że dzięki przekazanym danym jako pracodawca zrealizujemy obowiązki pracodawcy oraz dzięki nowym możliwościom technicznym zapewnimy im bezpieczeństwo, chroniąc jednocześnie wypracowany majątek.

Poprzez witrynę internetową możemy Cię rozpoznać jako użytkownika oraz wykonać wybrane przez Ciebie usługi, np. przesłać Ci biuletyn informacyjny lub odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie. Używamy tych informacji również po to, aby zoptymalizować nasze usługi i treści, m.in. zanonimizowane statystyki, oraz wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem mogą Cię najbardziej zainteresować, w witrynach internetowych należących do nas i do naszych partnerów, np. jako treści sponsorowane w serwisie LinkedIn lub w Google AdWords.

Ponadto witryna internetowa może korzystać z widgetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić Ci udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać Twoje dane dotyczące aktywności na naszej witrynie internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez Ciebie za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nie Twoich danych, dlatego też zachęcamy Cię, abyś przed skorzystaniem z widgetu lub wtyczki społecznościowej zapoznał się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę danego oprogramowania.

Jeżeli przedstawiamy Tobie oferty, prowadzimy negocjacje, realizujemy zamówienia, świadczymy usługi obsługujemy reklamacje, kontaktujemy się, aby wymienić doświadczenia lub opinie bądź chcemy dowiedzieć się czy jesteś zadowolony z podjętych przez nas działań, Twoje dane wykorzystywane będą jedynie w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z prawidłową realizację tych czynności – w szczególności w zakresie potwierdzenia warunków zamówienia, świadczenia usług, informowania o stanie realizacji, uzyskania potrzebnych informacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas (w celu archiwizacji na potrzeby podatkowe, dochodzenia roszczeń itp.). Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach itp.). Przetwarzanie jest w tym wypadku niezbędne do:

  • wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas -art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów - art.. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zwłaszcza w zakresie przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Jeżeli podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym albo warunkiem zawarcia umowy, nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Nam wykonanie zamówienia i jego realizacja może zostać wstrzymana do czasu podania wszystkich danych. To samo dotyczy składania ofert, świadczenia usług oraz realizacji reklamacji.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach, itp.) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych - Twoje dane wykorzystywane będą przez Nas w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostarczeniem Tobie stosownej informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania obowiązków pracodawcy/partnera związanych z zatrudnieniem lub współpracą. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas (w celu archiwizacji na potrzeby podatkowe, dochodzenia roszczeń itp.). Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane dla celów szczególnych, o których będziemy Cię na bieżąco informowali. Przetwarzanie jest w tym wypadku:

  • niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.),
  • w zakresie danych o stanie zdrowia uzasadnione na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO,
  • uzasadnione do celów objętych zgodą pracownika lub współpracownika , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • niezbędne do ochrony żywotnych interesów pracownika lub współpracownika - art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.


Bezpieczeństwo

Podjęliśmy niezbędne działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do przypadkowego lub niedozwolonego uszkodzenia Twoich danych, ich utraty lub degradacji oraz w celu zabezpieczenia przed ich ujawnieniem osobom trzecim, ich niewłaściwego wykorzystania lub przetwarzania w sposób niezgodny z przepisami.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do Twoich danych osobowych był ograniczony do osób upoważnionych, które muszą znać te informacje. Osoby upoważnione, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Nad bezpieczeństwem Twoich danych czuwać będzie także powołany przez nas inspektor ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].

Pomimo naszych najlepszych starań, musimy Cię uprzedzić, że całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe i w rzadkich przypadkach może dojść do naruszenia ochrony Twoich danych osobowych.

Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek naruszenia ochrony Twoich danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy wszelkie niezbędne czynność, w szczególności mające na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków, a gdy naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności, zawiadomimy Cię o takim naruszeniu.

Okres przechowywania

Informacje będą przechowywane przez okres dozwolony przepisami, a dane, których nie będziemy potrzebować, zostaną przez nas usunięte. Okres przechowywania jest uzależniony od rodzaju danych i podstawy ich przechowywania. Dlatego nie można określić ogólnego terminu usunięcia danych.

Jeśli jesteś naszym klientem, będziemy przechowywać Twoje dane do zakończenia realizacji zamówienia lub wykonania usługi oraz zakończenia gwarancji, rękojmi, ewentualnych procesów reklamacyjnych i upływu okresów przedawnienia.

Jeżeli podałeś nam swoje dane do kontaktu, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane do czasu aż nie uznamy, że kontakt z Tobą nie będzie już konieczny albo sam nam nie przekażesz takiej informacji. Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn informacyjny, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane potrzebne do realizacji tego celu do czasu, aż zrezygnujesz ze swojej subskrypcji.

W przypadkach gdy Twoje dane będą przez nas przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, usuniemy je niezwłocznie po otrzymaniu Twojego sprzeciwu, a jeżeli Twoje dane są nam nadal potrzebne w innych celach, zaprzestaniemy ich przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Poniżej, w części „Pliki cookie” znajdziesz termin wygaśnięcia każdego pliku cookie używanego przez witrynę internetową. Należy jednak pamiętać, że termin ten jest liczony od czasu ostatnich odwiedzin w witrynie internetowej.

Przekazywanie informacji

Dane dotyczące użycia naszej witryny internetowej, wyświetlanych reklam oraz ewentualnie kliknięć, lokalizacji geograficznej, płci, przedziału wiekowego itd. są przekazywane podmiotom zewnętrznym w takim zakresie, w jakim są znane. Podmioty zewnętrzne są wymienione w części „Pliki cookie” poniżej. Z tych informacji korzystamy przy doborze reklam.

W niektórych przypadkach dane mogą być ujawniane naszym pracownikom lub współpracownikom oraz innym firmom z grupy Dantherm lub naszym współpracownikom i dealerom prowadzącym sprzedaż produktów grupy Dantherm. Dane te mogą obejmować Twoje dane kontaktowe lub treść formularza kontaktowego w celu zapewnienia Ci jak najlepszej obsługi z najodpowiedniejszej lokalizacji geograficznej. Zapewniamy Cię, że Twoje dane mogą być ujawnione tylko osobom upoważnionym, które zobowiązały się do zachowania poufności.

Ponadto współpracujemy z dostawcami IT, dostawcami usług hostingowych, doręczycielami, współpracownikami, dealerami, doradcami prawnymi, podatkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi, zakładami ubezpieczeń, podmiotami realizującymi obsługę kadrowo-księgową itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Z podmiotów zewnętrznych korzystamy także do przechowywania i przetwarzania danych. Podmioty te przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą używać danych do własnych celów. Z usług podmiotów przetwarzających korzystamy tylko w UE oraz w krajach, gdzie Twoje dane są odpowiednio chronione.

Przekazanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adresy e-mail itp., jest możliwe wyłącznie za Twoją zgodą, za wyjątkiem sytuacji gdy przekazanie danych jest niezbędne do realizacji Twojego zgłoszenia, naszych prawnie uzasadnionych celów bądź nakazują nam to obowiązujące przepisy prawa.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych, aby się dowiedzieć, które Twoje dane osobowe przetwarzamy. Możesz także w dowolnym terminie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych ze względu na szczególną sytuację lub w celu zaprzestania marketingu bezpośredniego, żądać ograniczenia przetwarzania danych albo wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne, masz prawo zażądać ich poprawienia lub usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych. Tego rodzaju żądania należy przesyłać na adres: [email protected]. Aby złożyć skargę na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz się także skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Twoje dane osobowe nie są przez nas przetwarzane w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany Twojemu komputerowi, tabletowi, telefonowi komórkowemu lub innemu urządzeniu podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP odwiedzających witrynę internetową mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania witryny internetowej.

Pliki „cookie”

Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Dantherm Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie na swoich stronach internetowych w celu usprawnienia ich działania oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w witrynach internetowych.

Serwis internetowy MCS wykorzystuje pliki cookie, które pełnią różne funkcje, m.in.: zapamiętywanie informacji podawanych przez użytkownika przeglądającego witrynę, jak również zbieranie danych związanych z ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny. Te pliki cookie mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych stron internetowych. Pliki cookie zapamiętują także informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, dzięki czemu możemy proponować użytkownikom promocje i inne informacje dostosowane do ich zainteresowań.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z pomocy dostępnej w przeglądarkach. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl

Ewentualności

Podczas standardowej wizyty na naszej witrynie internetowej, podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże w pewnych sytuacjach możemy poprosić Cię o przesłanie określonych danych, np. w przypadku obsługi reklamacji, realizacji zamówienia, zapytań na temat naszej oferty lub składania aplikacji na stanowisko pracy. Możemy Cię także zapytać czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, zaznaczając w każdym przypadku do czego jest nam potrzebna Twoja zgoda. Otrzymując od nas określone informacje lub usługi, takie jak biuletyn informacyjny, możesz w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, staramy się niezwłocznie usunąć informacje na Twój temat, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia Twojej prośby zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych danych.

Odsyłacze do innych stron

Pamiętaj, że zamieszczone na naszej witrynie internetowej odsyłacze mogą przekierowywać Cię na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy Cię do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swoich danych osobowych.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Starając się jak najlepiej odzwierciedlić nasze podejście do danych osobowych oraz wytyczne grupy Dantherm uprzedzamy Cię o możliwości dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

W przypadku gdy zmiany mogą mieć wpływ na zakres lub cele przetwarzania Twoich danych osobowych niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.