Klimatyzery MASTER w drukarniach


Zaawansowana Technologia NATURALNEGO Chłodzenia


„Klimatyzery MASTER są nie tylko tańsze w porównaniu z kosztem instalacji konwencjonalnych systemów klimatyzacji, ale zapewniają także chłodne i nawilżone powietrze, szczególnie ważne w przemyśle drukarskim, ze względu na swój korzystny wpływ na jakość i stabilność druku w wysokich letnich temperaturach”.


Kiedy maszyny drukarskie przestawały pracować na 15 dni ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, firma drukarska szukała metod chłodzenia, które nie tylko pozwoliłyby na obniżenie temperatury, ale również na zachowanie stabilności papieru i tuszu. Rozwiązanie pojawiło się wraz z wprowadzeniem systemu chłodzenia ewaporacyjnego, który obniżył letnie temperatury o 8-10°C.

„Brak możliwości wykorzystywania maszyn w zeszłym roku kiedy letnie temperatury przekraczały 32°C powodowała znaczną utratę zysku i dobrego imienia wśród klientów. Ponadto z powodu uciążliwych warunków pracy zaobserwowaliśmy spadek motywacji oraz wzrost absencji wśród pracowników.” komentuje Manager ds. technicznych i zakupów.

Odrzucając konwencjonalną klimatyzację jako zbyt kosztowną i nieodpowiednią ze względu na poziomy wilgotności powietrza, tak ważne w drukarni, firma zdecydowała się na zainstalowanie klimatyzerów MASTER BCF 230.

Początkowo zamontowano system w jednej trzeciej części budynku, gdzie wysokie temperatury były kluczowym problemem również ze względu na ciepło jakie generują pracujące tam maszyny drukarskie. Teraz na obszarze 3700 m² pracuje 8 jednostek chłodzących, dostarczając chłodne i nawilżone powietrze.

Parametry temperatury i wilgotności są kontrolowane przez sterownik IWC (Industrial Wall Controller) posiadający cztery różne moduły. W trybie Auto system monitoruje parametry temperatury oraz osobiste ustawienia, automatycznie zwiększając lub zmniejszając prędkość wentylatora aby utrzymać komfort cieplny. Prędkość wentylatora może być zmieniana ręcznie w trybie Manual, tryb Timer pozwala włączać i wyłączać urządzenie w dowolnie zadanym czasie, natomiast moduł Fan umożliwia użytkownikom systemu korzystanie wyłącznie z funkcji wentylatora.

Opłacalne rozwiązanie


W okresie letnim wilgotne powietrze i temperatura przekraczająca 30°C stwarzają niekomfortowe warunki pracy oraz powodują obniżenie jakości produkcji i efektywności maszyn, a co za tym idzie spadek wydajności procesów. Tylko klimatyzery MASTER mogą rozwiązać te problemy bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów oraz przy jednoczesnej kontroli parametrów temperatury i wilgotności powietrza.

Korzyści klimatyzacji ewaporacyjnej MASTER:


Niskie koszty eksploatacji - do 90% bardziej ekonomiczny niż konwencjonalne systemy chłodzenia
Łatwy w montażu i obsłudze
Chłodzenie przyjazne środowisku
Doprowadzenie w 100% świeżego i przefiltrowanego powietrza
Utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgotności powietrza
Zapewnienie zdrowych warunków dla pracowników
Wydajność chłodzenia wzrasta wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz


Problem

Kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta wówczas budynki z nieodpowiednią (niewystarczającą) wentylacją stają się duszne, a panujące w nich gorąco jest trudne do zniesienia. Problem pojawia się w budynkach, przez które przenika światło wywołując tzw. efekt szklarniowy. Oddziałuje to nie tylko na morale pracowników, ale może również prowadzić do zwiększonej absencji, spadku wydajności, a także wypadków.


Kiedy temperatura otoczenia wzrasta, to dodatkowe ciepło generowane przez pracę maszyn i trwające procesy szybko staje się trudne do zniesienia, dlatego też dostarczenie świeżego powietrza jest konieczne, aby uniknąć spadku wydajności, absencji i wypadków wśród pracowników.Tradycyjna klimatyzacja może wydawać się oczywistym rozwiązaniem jednak bardzo często okazuje się zbyt kosztowna w instalacji i utrzymaniu, a ponadto dla uzyskania pożądanego efektu konieczne jest szczelne zamknięcie drzwi i okien.Kolor żółty
Temperatura wewnątrz
Kolor brązowy
Temperatura na zewnątrz
Kolor niebieski
Temperatura wewnątrz z klimatyzerem Master


Rozwiązanie

Nowe standardy systemów chłodzenia ewaporacyjnego zapewniają lepszy przepływ powietrza i znacząco zredukowany poziom hałasu.

Przyjazny środowisku klimatyzer MASTER jest ekonomiczny w instalacji, opłacalny w eksploatacji, a ponadto zużywa mniej energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem klimatyzacji i pozwala na pozostawienie drzwi i okien otwartych. Do wnętrza budynku zasysane jest stale w 100 % świeże powietrze. Po oczyszczeniu i nawilżeniu zostaje ono rozproszone przez dyfuzor, dzięki czemu zapachy, drobnoustroje i zanieczyszczenia z zewnątrz są usuwane i nie podlegają recyrkulacji.


Klimatyzer MASTER gwarantuje znaczące oszczędności zarówno w kwestii montażu jak i eksploatacji. Zapewnia stały dopływ świeżego, naturalnie schłodzonego powietrza bez jego recyrkulacji i użycia szkodliwych dla środowiska gazów CFC. Zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz poprzez otwarte okna i drzwi lub wentylatory.

Efekty

Badania NASA wskazują że wydajność pracy człowieka spada o 3,6% na każdy stopień powyżej temperatury 22°C i o 4,7% na każdy stopień powyżej 30°C

Utrzymywanie jakości powietrza na rozsądnym poziomie oznacza:

Wzrost wydajności
Obniżenie temperatury pracy
Poprawę warunków pracy
Zgodność z przepisami BHP
Obniżenie absencji wśród pracowników
Obniżenie wskaźnika wypadków