Certyfikat ISO

Jak dobrać moc urządzenia?


Przed wyborem nagrzewnicy należy określić niezbędną minimalną moc grzewczą dla danego pomieszczenia.

Wzór na obliczenie wymaganej mocy cieplnej

V x ΔT x K = kcal/h

V – objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane (szer x dł x wys) q m³

ΔT – wymagany przyrost temperatury (°C)

K – współczynnik izolacji cieplnej


Legenda

V = szerokość 4 m, długość 12 m, wysokość 3 m, Objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane = 144 m³

ΔT = temperatura wewnątrz bez ogrzewania -5°C, temperatura wymagana w pomieszczeniu +18°C, T = 23ºC

K = współczynnik zależny od rodzaju konstrukcji oraz izolacji

K=3,0-4,0
Prosty budynek z drewna lub blachy falistej - Nieizolowany

K=2,0-2,9
Prosta konstrukcja, pojedyncza warstwa z cegieł, proste okna I dach - Słaba izolacja

K=1,0-1,9
Konstrukcja standardowa, podwójna wartwa cegieł, niewiele okien, standardowo zamknięty dach - Średnia izolacja

K=0,6-0,9
Konstrukcja zaawansowana, podwójnie izolowana cegła, niewiele okien podwójnych, solidny fundament,
dach z materiałów dobrze izolujących - Dobra izolacja


Przykład: wymagana moc cieplna

144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h

(V x ΔT x K = kcal/h)


1 kW/h = 860 kcal/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kW/h = 3412 Btu/h

1 Btu/h = 0,252 kcal/h


Teraz można wybrać urządzenie najbardziej odpowiadające naszym potrzebom.