Produkcja i Logistyka

Ogrzewanie
hal produkcyjnych
i magazynów
Ogrzewanie
miejscowe
Wentylacja
i chłodzenie
Osuszanie
pomieszczeń
magazynowych

Ogrzewanie i wentylacja dużych obiektów produkcyjnych i magazynowych wiąże się zwykle z wysokimi kosztami. Montaż i eksploatacja tradycyjnej instalacji grzewczej często są bardzo kosztowne, a przy tym mało efektywne. Nagrzewnice nadmuchowe pozwalają szybko i skutecznie ogrzać duże powierzchnie zapewniając stały napływ ciepłego powietrza i jego właściwą cyrkulację. Szeroki wybór modeli zasilanych różnego typu paliwem pozwala ogrzać zarówno większe powierzchnie, jak i wybrane obiekty czy np. stanowiska pracy (również za pomocą ogrzewania punktowego).

Uzupełnieniem oferty nagrzewnic Master są także wentylatory i osuszacze pozwalające utrzymać właściwy komfort klimatyczny w pomieszczeniach magazynowych i halach produkcyjnych. Na uwagę zasługuje także nowoczesny system klimatyzacji ewaporacyjnej doskonale dopasowany do zastosowań w dużych obiektach przemysłowych.

Produkty


Szybka instalacja i niski koszt eksploatacji. Dzięki nim hale produkcyjne czy magazyny mogą być skutecznie ogrzewane tylko w okresie, gdy jest to niezbędne. Ich mobilność pozwala na zastosowanie ich w różnorodnych miejscach.

Duży przepływ powietrza sprawia, że doskonale spisują się w dużych obiektach. Łatwa instalacja i dostęp do taniego paliwa umożliwia znaczne obniżenie kosztów ogrzewania, a zastosowana technologia ogrzewania nadmuchowego niweluje problem dużych strat ciepła.

Pozwalają zapewnić właściwą wilgotność i cyrkulację powietrza w obiektach magazynowych oraz podczas procesów produkcyjnych. Nie wymagają skomplikowanej instalacji, dzięki czemu łatwo je zastosować w każdych warunkach.

Profesjonalne systemy klimatyzacji ewaporacyjnej przeznaczone głównie do dużych obiektów przemysłowych. Stanowią dużą konkurencję dla tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych ze względu na niskie koszty eksploatacji oraz wykorzystanie naturalnego procesu schładzania powietrza.

Zastosowania


Ogrzewanie powierzchni
Procesy technologiczne
Ogrzewanie pracowników

Ogrzewanie biur
Wentylacja
Chłodzenie

Dodatkowe informacje


Znajdź dystrybutora w swojej okolicy i uzyskaj więcej informacji o produktach lub zastosowaniach.

Zobacz inne rozwiązania dla biznesu

Budownictwo
Produkcja i logistyka
Warsztaty i garaże
Rolnictwo
Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe
Sytuacje kryzysowe