Klimatyzery w salonach samochodowych


Zaawansowana Technologia NATURALNEGO Chłodzenia


Większy komfort i satysfakcja klienta


„Z pomocą klimatyzerów MASTER całkowicie udało nam się zmienić jakość powietrza w salonie wystawowym. Temperatura wewnątrz jest przyjemna nawet jeśli na zewnątrz panuje 35°C upał. Pracujące klimatyzery nie wywołują hałasu, a ja jestem naprawdę zadowolony z poziomu oszczędności, jaki udało nam się osiągnąć przy instalacji i bieżącej eksploatacji systemu.”

„Ze względu na jakość produktów i renomę naszej marki zapewnienie w salonie wystawowym komfortowych i przyjemnych warunków, nawet w upalne dni było koniecznością. MASTER był dla nas najlepszym rozwiązaniem.”

„Z powodu bardzo dużej powierzchni okien i ich południowej orientacji mieliśmy w swoim salonie wystawowym duże problemy z jakością powietrza i jego temperaturą. Jesteśmy dumni, że udało nam się znaleźć nie tylko efektywne, ale również ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie.”

Opłacalne rozwiązanie


W okresie letnim wilgotne powietrze i temperatura przekraczająca 30°C stwarzają niekomfortowe warunki pracy oraz powodują obniżenie jakości produkcji i efektywności maszyn, a co za tym idzie spadek wydajności procesów. Tylko klimatyzery MASTER mogą rozwiązać te problemy bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów oraz przy jednoczesnej kontroli parametrów temperatury i wilgotności powietrza.

Korzyści klimatyzacji ewaporacyjnej MASTER:


Niskie koszty eksploatacji - do 90% bardziej ekonomiczny niż konwencjonalne systemy chłodzenia
Łatwy w montażu i obsłudze
Chłodzenie przyjazne środowisku
Doprowadzenie w 100% świeżego i przefiltrowanego powietrza
Utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgotności powietrza
Zapewnienie zdrowych warunków dla pracowników
Wydajność chłodzenia wzrasta wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz


Problem

Kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta wówczas budynki z nieodpowiednią (niewystarczającą) wentylacją stają się duszne, a panujące w nich gorąco jest trudne do zniesienia. Problem pojawia się w budynkach, przez które przenika światło wywołując tzw. efekt szklarniowy. Oddziałuje to nie tylko na morale pracowników, ale może również prowadzić do zwiększonej absencji, spadku wydajności, a także wypadków.


Kiedy temperatura otoczenia wzrasta, to dodatkowe ciepło generowane przez pracę maszyn i trwające procesy szybko staje się trudne do zniesienia, dlatego też dostarczenie świeżego powietrza jest konieczne, aby uniknąć spadku wydajności, absencji i wypadków wśród pracowników.Tradycyjna klimatyzacja może wydawać się oczywistym rozwiązaniem jednak bardzo często okazuje się zbyt kosztowna w instalacji i utrzymaniu, a ponadto dla uzyskania pożądanego efektu konieczne jest szczelne zamknięcie drzwi i okien.Kolor żółty
Temperatura wewnątrz
Kolor brązowy
Temperatura na zewnątrz
Kolor niebieski
Temperatura wewnątrz z klimatyzerem Master


Rozwiązanie

Nowe standardy systemów chłodzenia ewaporacyjnego zapewniają lepszy przepływ powietrza i znacząco zredukowany poziom hałasu.

Przyjazny środowisku klimatyzer MASTER jest ekonomiczny w instalacji, opłacalny w eksploatacji, a ponadto zużywa mniej energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem klimatyzacji i pozwala na pozostawienie drzwi i okien otwartych. Do wnętrza budynku zasysane jest stale w 100 % świeże powietrze. Po oczyszczeniu i nawilżeniu zostaje ono rozproszone przez dyfuzor, dzięki czemu zapachy, drobnoustroje i zanieczyszczenia z zewnątrz są usuwane i nie podlegają recyrkulacji.


Klimatyzer MASTER gwarantuje znaczące oszczędności zarówno w kwestii montażu jak i eksploatacji. Zapewnia stały dopływ świeżego, naturalnie schłodzonego powietrza bez jego recyrkulacji i użycia szkodliwych dla środowiska gazów CFC. Zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz poprzez otwarte okna i drzwi lub wentylatory.

Efekty

Badania NASA wskazują że wydajność pracy człowieka spada o 3,6% na każdy stopień powyżej temperatury 22°C i o 4,7% na każdy stopień powyżej 30°C

Utrzymywanie jakości powietrza na rozsądnym poziomie oznacza:

Wzrost wydajności
Obniżenie temperatury pracy
Poprawę warunków pracy
Zgodność z przepisami BHP
Obniżenie absencji wśród pracowników
Obniżenie wskaźnika wypadków