Dobór osuszacza powietrza

Możliwości zastosowania osuszaczy jest bardzo dużo, jednak aby osuszacz spełnił swoje zadanie należy prawidłowo dobrać jego wydajność. Proponujemy skorzystać z przygotowanego kalkulatora wydajności.


ZASTOSOWANIE Wymagana wydajność osuszacza powietrza (l/24h):
PIWNICA Objętość pomieszczenia podzielona przez 15 w standardowych warunkach
USUWANIE SKUTKÓW POWODZI Objętość pomieszczenia podzielona przez 6 w standardowych warunkach
MAGAZYNY Z ŻYWNOŚCIĄ:
sery, owoce….
Objętość pomieszczenia podzielona przez 10 plus strata wody z żywności
BASEN LUB JACUZZI Objętość pomieszczenia podzielona przez 10 plus 0,4 l wody na każdy m2 basenu
na dzień
POMIESZCZENIA Z DUŻĄ
LICZBĄ OSÓB
Objętość pomieszczenia podzielona przez 15 plus 4,4 l wody na osobę na dobę
POMIESZCZENIA Z DUŻYMI
ZWIERZĘTAMI
Objętość pomieszczenia podzielona przez 15 plus 6 l wody na każde duże zwierzę
na dobę

Przykład: PIWNICA
Objętość pomieszczenia V = 650 m3
Rekomendowana wydajność osuszacza: 650:15 = 41 l/24h
Możesz zastosować: DH 752 albo DH 44Przykład: RESTAURATION AFTER FLOOD
Powierzchnia basenu V = 150 m3
Rekomendowana wydajność osuszacza: 150:6 = 25 l/24h
Możesz zastosować: DH 732 albo DH 26Przykład: BASEN
Powierzchnia basenu A = 250 m2
Objętość pomieszczenia V = 2800 m3
Rekomendowana wydajność osuszacza przy zamkniętych oknach w pomieszczeniu:
2800:10 + 0,4*250 = 380 l/24h
Możesz zastosować: 4 x DH 92, 4 x DH 772 albo 2 x DH 7160
Właściwa wentylacja w pomieszczeniu zmniejsza liczbę wymaganych osuszaczy
Przykład: POMIESZCZENIA Z DUŻĄ LICZBĄ OSÓB
Objętość pomieszczeniaV = 600 m3
Liczba osób = 25
Rekomendowana wydajność osuszacza przy zamkniętych oknach w pomieszczeniu:
600:15 + 4,4*25 = 150 l/24h
Możesz zastosować: 2 x DH 92, 2 x DH 772 albo 1 x DH 7160
Właściwa wentylacja w pomieszczeniu zmniejsza liczbę wymaganych osuszaczy


Jak zwiększyć wydajność osuszania:

Zamknąć okna i drzwi
Umieścić urządzenie na środku pomieszczenia
Nie umieszczać osuszacza blisko źródeł ciepła
Zwiększyć wydajność osuszacza stosując nagrzewnicę elektryczną lub promiennik elektryczny
w tym samym pomieszczeniu
Zwiększyć wydajność osuszacza stosując dmuchawę lub wentylator w tym samym pomieszczeniu